Over mij

Graag stel ik mij aan u voor.

Ik ben Monique Stevens, geboren en getogen Winterswijks

Vele  kennen mij van het rouwbloemwerk waarin ik mij heb gespecialiseerd.

In de zomer van 2017 overleed mijn vader en kwam ik in aanraking met het bijzondere mooie vak uitvaart begeleidster. Gedachten kwamen in mij op misschien is uitvaartbegeleiding een mooie aanvulling samen met het rouwbloemwerk....

De gedachten kwamen en gingen weer, maar kwamen ook steeds vaker met regelmaat terug.

Op 2 mei 2022 overleed mijn moeder. en weer kwamen de gedachten naar boven.

Alles viel op z'n plek:  liefdevol families mogen begeleiden met alle tijd en aandacht, die hiervoor nodig is.

Vervolgens heb ik de opleiding uitvaartbegeleidster succesvol gevolgd bij Gaandeweg.

De dagen tussen overlijden van een dierbare en de uitvaart zijn intense, memorabele dagen.

Afscheid nemen hoort bij ieder mensenleven.

Zoals ieder mens anders is, is ook ieder afscheid anders.

Monere uitvaartbegeleiding kan je helpen en ondersteunen om uw wensen te verwerkelijken in een persoonlijk afscheid.

IEDER MENS IS UNIEK ! 

" Laat het afscheid passend zijn bij de wensen van uw dierbare! "