Wat te doen bij overlijden

Eerst dient de schouwarts of huisarts er te zijn geweest. Om de dood van uw dierbare vast te stellen.

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is er geen haast.

U hoeft niet gelijk te handelen. Neem rustig de tijd en neem een moment samen. Wanneer iedereen er is en  eraan toe is belt u Monere uitvaartbegeleiding: 06-81419911

De wet op lijkenbezorging zegt:

U mag niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of cremeren.

Ook mag dit niet later dan 6 werkdagen na overlijden, weekend en feestdagen tellen niet mee: dit zijn geen werkdagen.

Laatste verzorging & opbaring

De laatste verzorging van uw dierbare is een bijzonder en mooi moment in het afscheidsritueel.

U kunt hierin uw eigen rol bepalen, bv het uitzoeken van kleding, meehelpen met de verzorging of toekijken. Alles kan en is mogelijk.

Monere uitvaartbegeleiding werkt samen met een ervaren verzorgingsteam dat u hierin liefdevol kan begeleiden en ondersteunen.

Opbaring:

Belangrijk is dat de plek van opbaring past bij de overledene, en de nabestaanden een goed gevoel hebben bij de plek.

Een opbaring kan al heel goed in huiselijke kring, in je vertrouwde omgeving.

Een thuis opbaring kan op bed of in de kist. Ook een baar plank met een wade behoort tot de mogelijkheden.

Er zijn 2 mogelijkheden om uw dierbare op te baren in een uitvaartcentrum, namelijk in een algemene koeling of in een 24 uurs kamer.

Algemene koeling:

Uw dierbare is dan opgebaard in de algemene koeling. U kunt uw dierbare dan bezoeken op afspraak. Veelal zit er 1 bezoek in een pakket. Wilt u uw dierbare vaker bezoeken, wat uiteraard mogelijk is, worden daar extra kosten voor in rekening gebracht door het uitvaartcentrum.

24 uurskamer:

U krijgt dan een sleutel van de 24 uurskamer voor de duur van de opbaring van uw dierbare.

Het biedt u dan de mogelijkheid om op ieder moment uw dierbare te bezoeken. De kamer kunt u ook met persoonlijke spullen inrichten.

Thanatopraxie

Thanatopraxie is een afgeleide van balseming. Het is een conservering van het lichaam.

Het wordt in de volksmond ook wel een lichte balseming genoemd.

Het is een behandeling die het proces van achteruitgang van het lichaam vertraagt.

Door deze behandeling  wordt opbaring zonder koeling veelal mogelijk;  de overledene voelt hierdoor minder koud aan.

De behandeling kan worden uitgevoerd op locatie, mits er aan de vastgestelde eisen voor de ruimte wordt voldaan.

Kan hier niet aan worden voldaan, dan volgt altijd overleg in verband met de mogelijkheden.

Monere Uitvaartbegeleiding werkt samen met een gediplomeerd thanatopracteur.

"Er is niets dat voorgoed verdwijnt,

als je de herinneringen bewaart"