Verzekering

Op uw polis staat "Bel dit nummer bij overlijden"

Echter bent u niet verplicht om de uitvaart via de verzekeraar te laten lopen.

Ongeacht waar en of u verzekerd bent; u kunt de uitvaart altijd door Monere Uitvaartbegeleiding laten verzorgen.


Er zijn 2 soorten verzekeringen : NATURA en KAPITAAL

NATURAVERZEKERING: vergoedt een pakket aan diensten en producten aan.

Dit is slecht een basispakket. Wijkt u hiervan af, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.

Wanneer u een natura uitvaartverzekering heeft, kunt u alsnog gebruik maken van Monere uitvaartbegeleiding en de polis afkopen.

Dit bedrag kan misschien lager zijn en zal in veel gevallen niet alle kosten dekken.

Doordat Monere uitvaartbegeleiding  u een duidelijke indicatie kan aanbieden, kunt u vergelijken of u werkelijk wel duurder uit bent. 

KAPITAALVERZEKERING: De verzekeraar keert het vastgestelde bedrag uit, met dat bedrag kunt u de gehele nota of een gedeelte van de uitvaart voldoen.

Monere Uitvaart begeleiding is transparant , dat betekent dat ik een vast aannametarief hanteer, en dat u van alle goederen en diensten van derden de inkoopfactuur er inzichtelijk bij krijgt, zo weet u dat u niet teveel betaald.

"Als iemand wie je lief is je verlaat,

blijft altijd nog de liefde"