Verzekering

Op uw polis staat "Bel dit nummer bij overlijden"

Echter bent u niet verplicht om de uitvaart via de verzekeraar te laten lopen.

Ongeacht waar en of u verzekerd bent; u kunt de uitvaart altijd door Monere Uitvaartbegeleiding laten verzorgen.


Er zijn 2 soorten verzekeringen : NATURA en KAPITAAL

NATURAVERZEKERING: vergoedt een pakket aan diensten en producten aan.

Dit is slecht een basispakket. Wijkt u hiervan af, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.

Wanneer u een natura uitvaartverzekering heeft, kunt u alsnog gebruik maken van Monere uitvaartbegeleiding en de polis afkopen.

Dit bedrag kan misschien lager zijn en zal in veel gevallen niet alle kosten dekken.

Doordat Monere uitvaartbegeleiding u een duidelijke indicatie kan aanbieden, kunt u vergelijken of u werkelijk wel duurder uit bent.

KAPITAALVERZEKERING: De verzekeraar keert het vastgestelde bedrag uit, met dat bedrag kunt de gehele nota of een gedeelte van de uitvaart voldoen.

"Als iemand wie je lief is je verlaat,

blijft altijd nog de liefde"